ศุกร์. ก.ค. 19th, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy การเข้าใช้บริการที่เว็บเดิมพันออนไลน์ wildufabetu.xyz ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยอมรับนโยบายทุกข้อ โดยทางผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ได้ทำการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ wildufabetu.xyz มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะเป็นนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว การบริหารข้อมูล รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จะถูกส่งรวบรวมมาไว้ที่เรา ไม่ว่าจะเป็นชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากการสมัครสมาชิก การเข้าใช้บริการ การเดิมพัน จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่เราทั้งหมด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกนำมาพัฒนาการให้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ทั้งหมด จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง และการบริการข้อมูลที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางผู้ให้บริการไม่รับข้อมูลจากผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากตรวจพบว่ามีข้อมูลของผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของตนเอง โดยการติดต่อเราที่ contact@wildufabetu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามความจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง wildufabetu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ contact@wildufabetu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับใช้

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อทางผู้ให้บริการเห็นว่าสมควร